Zdravstveno osiguranje

 • Home
 • Zdravstveno osiguranje
Insurance Services

Osigurajte najbolju njegu i vrhunske stručnjake

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje pomaže vam sačuvati ono najvažnije – zdravlje, a time i kvalitetu života.

DOPUNSKO zdravstveno osiguranje pokriva sva sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja, a ukoliko se ugovori pokriva i doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova.

*DOPUNSKO ZDRASTVENO OSIGURANJE 
Proizvod uključuje:

 • lijekove s dopunske liste lijekova (B lista) 
 • bolničko liječenje 
 • ortopedska i druga medicinska pomagala 
 • zdravstvenu zaštitu pruženu kod liječnika primarne zdravstvene zaštite

*DODATNO ZDRASTVENO OSIGURANJE 

Proizvod uključuje:

 • specijalističke preglede 
 • dijagnostičke postupke 
 • ortopedska i druga medicinska pomagala 
 • stomatološke usluge 
 • fizikalnu terapiju 
 • male operacijske zahvate 
 • sistematske preglede

Želite ponudu?
Mi ćemo za vas izračunati optimalna pokrića i dostaviti ponudu u najkraćem roku.