Osiguranje vozila

Osiguranje vozila

Prema zakonu, vlasnici ili korisnici motornih vozila, dužni su sklopiti ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti kako bi se zaštitile žrtve u prometu. Ugovaranjem obveznog osiguranja vozila osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama za štete uzrokovane vlastitim vozilom u zemlji i inozemstvu. Uz policu osiguranja vozila nudimo nekoliko dodatnih pokrića. Ugovaranjem istih kreirate policu osiguranja prema svojim potrebama i štitite ono što je vama važno.
insurance service
Uz policu osiguranja vašeg vozila moguće je dodatno ugovoriti sljedeća dopunska pokrića: *PROŠIRENO OSIGURANJE VOZAČA I PUTNIKA Dnevna naknada za bolničke dane u iznosu od 26,54 € ili 200 kn za svaki dan bolničkog liječenja (najviše do 180 dana) – jedinstveno pokriće na tržištu *OSIGURANJE OSOBNE ŠTETE VOZAČA nadoknađujemo Vam osobnu štetu i time štitimo Vas kao vozača, ako ste pri upravljanju osiguranim vozilom sudjelovali u prometnoj nesreći koja je nastala Vašom isključivom krivnjom ili uslijed više sile, s osiguranom svotom do čak 66.361,40 € ili 500.000 kn. • Naknadu za trajnu invalidnost • Naknadu za neuobičajeno jake bolove • Naknadu za naruženost • Naknadu za tuđu pomoć i njegu • Troškove liječenja i rehabilitacije • Naknadu za izgubljenu zaradu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad *AUTONEZGODA I POMOĆ NA CESTI • Brza i stručna pomoć na cesti 24 sata dnevno/365 dana u godini. • Osiguranje u slučaju nezgode s visokim osiguranim svotama po Vašem izboru za Vas kao vozača i sve ostale putnike u Vašem vozilu. • Dnevna naknada za bolničke dane u iznosu 26,54 € ili 200 kn za svaki bolnički dan liječenja, ako traje duže od tri dana. • Pomoć na cesti višekratno u tijeku godine do 199,08 € ili 1.500 kn • Prijevoz vozila i to višekratno u tijeku godine do čak 398,17 € ili 3.000 kn • Čuvanje vozila do 7 dana • Dostava vozila nakon popravka/prijevoza do 53,09 € ili 400 kn • Zamjensko vozilo za vrijeme popravka vozila – mogućnost korištenja rent-a cara jednokratno u tijeku godine, do 7 dana (max 53,09 € ili 400 kn/dan) *OSIGURANJE STEČENOG BONUSA • Ugovaranjem zaštite bonusa u slučaju jedne prijavljene štete po polici obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, neovisno o vrsti i iznosu te štete, Vi ne gubite svoj stečeni bonus. • Svake godine premija osiguranja zaštite bonusa umanjuje se sukladno Vašem stečenom bonusnom razredu, odnosno svake godine je povoljnija, naravno ukoliko niste imali štetu. *PRAVNA ZAŠTITA nudi pokriće u slučajevima obrane u kaznenopravnim postupcima, prekršajnim postupcima, te u postupcima vezanim uz gubitak vozačke dozvole. *POTPUNI KASKO Potpuno kasko osiguranje pokriva štete koje su prouzročene u slučaju: • uništenja ili oštećenja vozila u prometnim nesrećama (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće) pada ili udarca nekog predmeta • krađe vozila • pada ili udarca nekog predmeta • vremenske nepogode (tuča, oluja, poplava) • požara, udara groma, eksplozije • manifestacije ili demonstracije • zlonamjernih postupaka trećih osoba Franšiza kao mogućnost ugovaranja povoljnije premije. Uz standardna kasko pokrića moguće je ugovoriti i dodatna atraktivna pokrića kao što su: • zaštita bonusa • pokriće šteta nastalih uslijed potresa • naknada nove vrijednosti u slučaju totalne štete • GAP pokriće • pokriće šteta nastalih uslijed radne nesreće. Želite ponudu? Mi ćemo za vas izračunati optimalna pokrića i dostaviti ponudu u najkraćem roku.
insurance service
insurance service
insurance service