Osiguranja imovine za obrtnike i male poduzetnike

  • Home
  • Osiguranja imovine za obrtnike i male poduzetnike
insurance service

Najbolji oslonac za sigurnost Vašeg poslovanja!

Posebno kreirani paket osiguranja imovine za obrtnike i male poduzetnike koji Vam omogućuje odabir pokrića osiguranja Vašeg poslovanja prema vrsti djelatnosti i individualnim potrebama.

IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST
Zakon o obveznim odnosima kao temeljni propis jasno propisuje da ako netko drugome prouzroči štetu, dužan ju je i naknaditi, ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje.
Kod odgovornosti za štetu po subjektivnom kriteriju predmnijeva se obična nepažnja. Krivnja se uopće ne utvrđuje za štetu od stvari ili djelatnosti od kojih potječe povećana opasnost štete za okolinu, jer se kod ovakvih šteta odgovara bez obzira na krivnju (kriterij objektivne odgovornosti).
Polica osiguranja IZVANUGOVORNE odgovornosti pruža osiguravajuću zaštitu osiguranika za štete učinjene na stvarima trećih osoba zbog uništenja ili oštećenja kao i štete zbog smrti, povrede zdravlja ili tijela trećih osoba. Pokrivena je odgovornost osiguranika iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti. Uz navedeno polica nadoknađuje i tzv. čistu imovinsku štetu, tj. štetu koja nije nastala niti materijalnom štetom niti ozljedama osoba (eng. pure financial loss).
Osim plaćanja odštete oštećenoj trećoj osobi, polica osiguranja izvanugovorne odgovornosti pruža Vam i druge pogodnosti i to: 

  • vođenje spora od strane osiguratelja u ime Vas ako oštećeni ostvaruje pravo na naknadu štete u parničnom postupku
  • nadoknada svih troškova parničnog postupka, pa i onda kada zahtjev za naknadu štete nije bio osnovan, čak i kad ti troškovi uz iznos odštete prelaze ugovoreni iznos pokrića u polici
  • ispitivanje odgovornosti osiguranika za nastalu štetu, ako je to potrebno za naknadu štete
  • davanje izjava u ime osiguranika koje smatra korisnim za zadovoljenje ili obranu od neosnovanog ili pretjerano visokog zahtjeva za naknadu štete

Bez rizika
obavljajte svoje poslove!

Kontaktirajte nas, ugovorite Vašu policu izvanugovorne odgovornosti još danas i izbjegnite neplanirane troškove na ime nadoknade štete trećima!