Putno osiguranje

Insurance Services

Što učiniti kada Vam se na putovanju dogodi nezgoda?

Putno osiguranje jednako je važno kao i putne isprave. Ne dopustite da vam nezgode, osim remećenja planova, zadaju i izdašne financijske troškove.

Putno osiguranje u inozemstvo

Putno osiguranje u inozemstvu uključuje:

  • putno zdravstveno osiguranje
  • osiguranje privatne odgovornosti
  • osiguranje prtljage
  • osiguranje otkaza ili prekida putovanja
  • osiguranje putnika od posljedica nezgode
Putno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu daje pokriće troškova hitnog i neophodnog liječničkog tretmana u inozemstvu u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode.
Osiguranje privatne odgovornosti pokriva građanskopravnu izvanugovornu odgovornost osiguranika i osoba za koje on, po zakonu, odgovara za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe tijekom puta i boravka u inozemstvu.

Osiguranje prtljage pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage, trošak nabavke nužnih stvari u slučaju da predana prtljaga ne stigne na odredište duže od 8 sati od dolaska osiguranika na odredište.

Osiguranje od otkaza putovanja pokriva otkaz putovanja uzrokovan nepredvidivim okolnostima, npr. smrtni slučaj, nesretni slučaj teškom tjelesnom ozljedom, iznenadna akutna bolest, poremećaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva, šteta na imovini uzrokovana požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim kaznenim djelom treće osobe, vojna vježba, radna obveza propisana od strane javne vlasti i dr.

Osiguranje od prekida putovanja podrazumijeva prekid već započetog putovanja, ali pod uvjetom da nije iskorišteno više od 50% trajanja predviđenog putovanja.

Osiguranje od posljedica nezgode pokriva sve iznenadne događaje uslijed kojih je nastupila smrt ili trajni invaliditet osiguranika zbog nezgode.

Insurance Services
Insurance Services